PHỤ KIỆN NGÓI - CHẠC BA CHỮ T - Vật Liệu Xây Dựng Trang Long

PHỤ KIỆN NGÓI - CHẠC BA CHỮ T

  • Giá: Liên hệ
  • - Mã sản phẩm: PHỤ KIỆN NGÓI - CHẠC BA CHỮ T
  • - Xuất xứ: NIPPON
  • - Đặt hàng
PHỤ KIỆN NGÓI - CHẠC BA CHỮ T

Ngói chạc ba chữ T

Dùng để úp trên đỉnh của loại mái hình tháp 3 cạnh.

Vật Liệu Xây Dựng Trang Long - Design by TSM