PHỤ KIỆN NGÓI - CHẠC TƯ - Vật Liệu Xây Dựng Trang Long

PHỤ KIỆN NGÓI - CHẠC TƯ

  • Giá: Liên hệ
  • - Mã sản phẩm: PHỤ KIỆN NGÓI - CHẠC TƯ
  • - Xuất xứ: NIPPON
  • - Đặt hàng
PHỤ KIỆN NGÓI - CHẠC TƯ

Ngói chạc tư ghép 4

Dùng để úp trên đỉnh của loại mái hình tháp 4 cạnh.

Vật Liệu Xây Dựng Trang Long - Design by TSM