PHỤ KIỆN NGÓI - NGÓI RÌA ĐUÔI - Vật Liệu Xây Dựng Trang Long

PHỤ KIỆN NGÓI - NGÓI RÌA ĐUÔI

  • Giá: Liên hệ
  • - Mã sản phẩm: PHỤ KIỆN NGÓI - NGÓI RÌA ĐUÔI
  • - Xuất xứ: NIPPON
  • - Đặt hàng
PHỤ KIỆN NGÓI - NGÓI RÌA ĐUÔI

Ngói rìa đuôi

Dùng để phủ điểm cuối của hông mái (điểm tiếp giáp giữa mái và tường.

Vật Liệu Xây Dựng Trang Long - Design by TSM