Tấm xi măng xenlulo SCG SmartBoard Thái Lan - Vật Liệu Xây Dựng Trang Long

Tấm xi măng xenlulo SCG SmartBoard Thái Lan

11-02-2017
Tấm xi măng xenlulo SCG SmartBoard Thái Lan, tấm fiber-cement bao gồm Xi măng Portland của SCG và sợi cellulose không amiăng, sản xuất thông qua công nghệ hấp, cùng với Công nghệ Firm & Flex. Tấm xi măng xenlulo SCG SmartBoard có cường độ chịu lực, độ bền cũng như độ đàn hồi nhất quán. Ngoài ra, Tấm xi măng xenlulo SCG SmartBoard được thiết kế đặc biệt phù hợp với những bề mặt khác nhau,...

Tấm xi măng xenlulo Thái Lan.

Tấm xi măng xenlulo SCG SmartBoard Thái Lan, tấm fiber-cement bao gồm Xi măng Portland của SCG và sợi cellulose không amiăng, sản xuất thông qua công nghệ hấp, cùng với Công nghệ Firm & Flex.
 
Tấm xi măng xenlulo SCG SmartBoard có cường độ chịu lực, độ bền cũng như độ đàn hồi nhất quán. 
 
Ngoài ra, Tấm xi măng xenlulo SCG SmartBoard được thiết kế đặc biệt phù hợp với những bề mặt khác nhau, ứng dụng cho cả trần và sàn nhà mặt trong và mặt ngoài

Thông tin khác

Vật Liệu Xây Dựng Trang Long - Design by TSM